Ronse - De Stadstuin

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2010 - 2011

Opdrachtgever

RO

Ligging

De Stadstuin, Elzelestraat, Bredestraat

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Vondst
Overzicht
Overzicht
Coupe
Aardewerk
Overzicht
Vondst
Aardewerk
Aardewerk
Aardewerk
Overzicht
Foto's copyright SOLVA & Birger Stichelbaut
Omschrijving

Op de archeologische site van Ronse De Stadstuin zijn sporen uit de metaaltijden teruggevonden, evenals uit de Romeinse periode en de middeleeuwen. De meest in het oog springende Bronstijdrestanten zijn drie kringgreppels met daarin één of meerdere crematiegraven. In de Romeinse tijd was er een woonerf met greppel op het terrein gevestigd. Vlakbij bevonden zich verschillende Romeinse crematiegraven. Dit gegeven zette zich verder in de middeleeuwen: ook toen werd het terrein gebruikt om een volledige nederzetting met enclosgracht op uit te bouwen. Een post-middeleeuwse weg doet vermoeden dat de toegangswegen tot de nederzetting bleven bestaan na het verdwijnen van de bewoning.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93