Ronse - Broeke bufferbekken

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

logo provincie oost-vlaanderen

Ligging

Gebied langs Broeke

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
ferraris.jpeg
topokaart.jpeg
atlas der buurtwegen.jpeg
Omschrijving

Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een
bureauonderzoek gebeurd. Daaruit blijkt dat de impact van de geplande werken op het mogelijk aanwezige archeologische erfgoed omwille van verschillende redenen gering is. Een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken lijkt dus, kosten‐baten
beschouwd, niet aangewezen.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41