Ronse - Broeke

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

RO

Ligging

Broeke tussen de Kruisstraat en de Stefaan-Modest Glorieuxlaan in Ronse

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferraris
Popp
Omschrijving

Stad Ronse wenst het wegdek van de Broeke (tussen de Kruisstraat en de Stefaan-Modest Glorieuxlaan) te vernieuwen en voorziet hierbij de aanleg van nieuwe fietspaden. Het bestaande openbaar domein wordt uitgebreid. Er werden door het Vlaamse gewest een aantal voortuinstroken aangekocht, zodat het openbaar domein breed genoeg is voor de aanleg van de fietspaden. Dit betekent dat de nutsleidingen verplaatst worden naar het toekomstige voetpad. De huidige gemengde riolering wordt door een gescheiden stelsel vervangen. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de impact van de geplande werken op het mogelijk aanwezige archeologische erfgoed omwille van verschillende redenen gering te noemen is.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41