Ronse - Biest Zwembad

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016 - 2017

Opdrachtgever

RO

Ligging

Gebied gelegen aan de Biest, net naast sportcomplex 'De Rosco'

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas Der Buurtwegen
Ferrariskaart
orthofoto 2005-2007
Omschrijving

Stad Ronse wenst een nieuw zwembad aan te leggen als uitbreiding bij het huidige sportcomplex 'De Rosco'. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd. Uit de bureaustudie komt naar voor dat dit onderzoeksterrein een laag archeologisch potentieel heeft. De zone rondom het projectgebied, is in het verleden reeds archeologisch onderzocht. Uit deze onderzoeken bleek reeds de beperkte aanwezigheid van archeologische relicten.  Gezien de fragmentatie van de bodemingreep en de voorgeschiedenis van het terrein, is er geen verder archeologisch traject voor dit project.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93