Oudenaarde - Sporthal

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

OU

Ligging

gebied afgebakend door Rodelos, Scheldekant, Galgestraat in Oudenaarde

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferraris
Poppkaart
Vandermaelenkaart
Omschrijving

Stad Oudenaarde plant een renovatie en uitbreiding van de huidige sporthal. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een bureaustudie uitgevoerd. Deze toont aan dat het projectgebied zich bevindt in een landschappelijke zone met een vrij laag archeologisch potentieel. In de negentiende en twintigste eeuw werden het voormalig meersengebied en de historische Scheldeloop sterk gemodelleerd door de mens. Gezien de mogelijkheid voor kennisvermeerdering nagenoeg onbestaande is, komt er geen verder archeologisch traject.

Contactpersoon
Arne De Graeve
archeoloog
053 73 74 29
0499 52 19 98