Oudenaarde - Scheldekop tijdelijke parking

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2019

Opdrachtgever

Logo Oudenaarde

Ligging

Bourgondiëstraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Luchtfoto 2015.jpeg
Villaretkaart.jpeg
Ferrariskaart detail.jpeg
Omschrijving

De stad Oudenaarde wenst een parking aan te leggen ter hoogte van de Bourgondiëstraat. Het projectgebied sluit aan bij dat van het archeologisch project Bergen-op-Zoom plein. De zone bevindt zich binnen een beschermde archeologische site of archeologische zone en bedraagt een oppervlakte van meer dan 300 m² en de ingreep in de bodem meer dan 100 m². Op basis van het historisch kaartmateriaal en het voorgaande archeologisch onderzoek door Ruben Willaert en SOLVA, kunnen we ter hoogte van het projectgebied de middeleeuwse stadsmuur, die aansluit op het Bourgondische kasteel, en de gracht die het kasteel omwalde of de gracht die deel uitmaakte van de stadsomwalling verwachten. Het projectgebied is momenteel voor de helft ingericht met een parking waarvan de opbouw reeds ca. 50cm bedraagt. Verder bevindt zich een rijweg op het projectgebied. Het overige deel van het terrein is momenteel niet ingericht. De geplande werken omvatten de aanleg van een tijdelijke parking met heraanleg van de rijweg, waarbij het terrein grotendeels wordt opgehoogd zodat de afgraving beperkt blijft tot de zone van de rijweg, groenzones met boomputten en de noordoostelijke hoek van het terrein. Samenvattend kan dus gesteld worden dat het projectgebied gelegen is in een zone met archeologisch potentieel, maar dat de werken een dusdanig beperkte impact zullen hebben op de bodem dat de mogelijkheid op het registreren van archeologische sporen (walomgrachting of stadsmuur) zeer laag wordt geacht. Binnen het kader van de geplande werken is het potentieel op waardevolle kennisvermeerdering quasi nihil. Verder archeologisch onderzoek is dan ook niet aangewezen.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41