Oudenaarde - Ruimtelijk Economische studie

Plangebied

Type

Ruimtelijk - Economische studie

OpdrachtgeverLogo OudenaardeSituering

Grondgebied Oudenaarde

Ligging
Planopzet

De ruimtelijk-economische studie onderzoekt de toekomstige vraag naar bijkomende ruimte voor bedrijvigheid op bedrijventerreinen in Oudenaarde. De focus ligt op de regionale bedrijvigheid. Er worden twee tijdshorizonten genomen, namelijk 2025 en 2030. In termen van ontwikkeling van bedrijventerreinen is dit het 'morgen' en 'overmorgen'. Om een inschatting te maken van de toekomstige vraag aan bijkomende ruimte wordt gebruik gemaakt van demografische en economische projecties. Daartegenover staat een cartografische inventaris en analyse van het huidig aanbod aan ruimte voor bedrijvigheid. Een confrontatie tussen vraag en aanbod geeft inzicht in de noden en mogelijkheden die de stad Oudenaarde heeft op vlak van bedrijvigheid.

Contactpersoon
Yiqiao Wang
expert ruimtelijke ordening
053 73 74 23
0484 36 02 41