Oudenaarde - Rugbyplein Aalststraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

OU

Ligging

Aalststraat.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
ferraris
geplande werken tov militair opmetingsplan 1746
popp
villaret
adb
Omschrijving

Stad Oudenaarde wenst twee rugbyvelden aan te leggen op een grasland gelegen tussen de Schelde en de GO! Basisschool ‘Abraham Hans’ aan de Aalststraat te Oudenaarde. Hiervoor voerde SOLVA een bureauonderzoek uit. Niettegenstaande de op zich potentieel interessante locatie langsheen de Schelde en op de voormalige stadsversterkingen, is gelet op de (recentere) gebruiksgeschiedenis van de percelen het kennispotentieel binnen de contouren van de geplande werken nagenoeg nihil. Verder (voor)onderzoek wordt dan ook niet geadviseerd.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41