Oudenaarde - Robert De Preesterstraat - Nederename

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

OU

Ligging

Robert De Preesterstraat.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
ferraris
popp
adb
Omschrijving

SOLVA voerde in opdracht van Stad Oudenaarde het voorgeschreven archeologische vooronderzoek uit. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureauonderzoek gebeurd.

Daaruit blijkt dat het projectgebied zich in de Scheldevallei bevindt, op (matig) natte gronden, aan de oostelijke rand van het dorp Nederename, maar buiten de historische kern.

Het potentieel op kennisvermeerdering is binnen de contouren van de geplande werken dermate laag en een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken lijkt dus, kosten-baten beschouwd, niet aangewezen.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41