Oudenaarde - Liedtspark

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2012 - 2013

Opdrachtgever

OU

Ligging

Liedtspark in Oudenaarde

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Overzicht
Omschrijving

De oude Oudenaardse vestinggracht is tijdens dit onderzoek in het Liedtspark aan een kortstondig onderzoek onderworpen. Hieruit bleek dat de gracht in de loop van de twintigste eeuw gedempt is met stortlagen waardoor de oorspronkelijke grachtlagen amper bewaard zijn. Aan de noordkant zat een bakstenen structuur als begrenzing en versteviging van de gracht. De vondsten uit de historische grachtvulling zijn voornamelijk te plaatsen in de 17de en 18de eeuw.

De twee proefputten ten zuiden van de gracht (binnenzijde van de vestingswerken) brachten een middeleeuwse ploeglaag aan het licht en recentere ophogingslagen, waaruit eveneens 17de en 18de-eeuwse materiaal kwam. Van de 17de-eeuwse ravelijnconstructie zijn geen sporen opgemerkt.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41