Oudenaarde - Eindrieskaai

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

OU

Ligging

Tussen de Eindrieskaai en Prins Leopoldstraat in Oudenaarde

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Kaart
Luchtfoto
Kaart
Omschrijving

Stad Oudenaarde wenst in het kader van de inrichting rond het nieuw zwembad een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen tussen de Eindrieskaai en de Prins Leopoldstraat. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota in kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een bureaustudie uitgevoerd. Deze toont aan dat het projectgebied zich bevindt in een landschappelijke zone met een vrij laag archeologisch potentieel (voormalig meersengebied). In de negentiende en twintigste eeuw werden het voormalig meersengebied en de historische Scheldeloop sterk gemodelleerd door de mens.

Gezien de mogelijkheid voor kennisvermeerdering nagenoeg onbestaande is, komt er geen verder archeologisch traject.