Oudenaarde - Doorn - Eine

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2020

Opdrachtgever

logo stad Oudenaarde

Ligging

Doorn.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
CAI op GRB algemeen.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
Luchtfoto 2015.jpeg
Villaretkaart detail.jpeg
Omschrijving

Stad Oudenaarde wenst wegeniswerken uit te voeren ter hoogte van Doorn. De Doorn zal opnieuw als kasseiweg worden aangelegd met dezelfde stenen die hiertoe bewaard blijven. 

Bijkomend is er voor dit dossier een “plan van aanpak” nodig, aangezien de betreffende weg ook een beschermd monument is. Voor de handelingen aan een beschermd monument dient aangegeven te worden hoe er met de aanwezige erfgoedwaarden zal worden omgegaan. Deze archeologienota maakt derhalve ook met dit in het achterhoofd een evaluatie. 

Het projectgebied ligt in de Scheldevallei. De omgeving staat geregistreerd als landschapsrelict. De bodemkaart toont aan dat er een grote verscheidenheid aan bodems aanwezig is ter hoogte van het projectgebied, van droge tot natte zandleembodems en leembodems. De CAI toont voor de omgeving van het projectgebied een menselijke aanwezigheid van de steentijden tot en met de Nieuwste Tijd. Sites en vondsten uit de post-middeleeuwse periode lijken de bovenhand te nemen, wat onder meer te maken heeft met de geschiedenis van de omgeving in kader van de Slag bij Oudenaarde. 

De bestaande wegenis zal vernieuwd worden, wat dus betekent dat er quasi geen nieuwe bodemverstoringen zullen zijn. Het valt te verwachten dat, indien er toch buiten het gabarit zou gegaan worden, dit zo lokaal en zo beperkt van aard is, dat er de facto geen sprake kan zijn van een onderzoekspotentieel. 

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41