Oudenaarde - De Krijgers petanquegebouw

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

OU

Ligging

Galgestraat in Oudenaarde

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
hoogtemodel
popp
topo
Omschrijving

Stad Oudenaarde wenst een clubhuis te bouwen en een parking en 14 buitenbanen aan te leggen voor de beoefening van petanque. Hiertoe worden ook twee regenwaterputten en septische put gestoken en bijhorende RWA-riolering, DWA-riolering en nutsleidingen aangelegd. De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000m². Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag diende een archeologienota te worden opgesteld. Hieruit blijkt dat het potentieel op kennisvermeerdering in deze zone gering is en dat een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging niet aangewezen is.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41