Oudenaarde - Broodstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2013 - 2016

Opdrachtgever

OU

Ligging

Hoek Broodstraat - Krekelput in Oudenaarde

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
1
2
3
4
8
11
14
Omschrijving

Het onderzoek toonde aan dat er op deze plaats al van in de 12de eeuw een brug in Doornikse kalksteen over de Schelde lag. Aan de binnenzijde van de meander vertoonde de brug een lange aanloop. De Schelde was aan deze zijde oorspronkelijk dus veel breder. Reeds in het midden van de 14de eeuw wordt de Schelde aan deze kant gekanaliseerd waarvoor een deel van de brug werd afgebroken.
Aansluitend met deze brug bevindt zich aan de buitenzijde van de meander (kant Grote Markt) een toren in Doornikse kalksteen. Hierdoor is het duidelijk dat het gebouw een defensief karakter heeft gehad en waarschijnlijk deel uitmaakte van de eerste stadsomwalling van Oudenaarde.

Contactpersoon
Wouter De Maeyer
archeoloog
053 64 65 29
0499 52 19 90