Oudenaarde - Bergen-op-Zoomplein

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017 - 2019

Opdrachtgever

OU

Ligging

‘Scheldekop’ ter hoogte van de Bourgondiëstraat en de Trekweg¨.

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
20180906-_K4A6755.jpg
20180906-_K4A6749.jpg
20180906-_MG_4805.jpg
20180906-_MG_4801.jpg
20180906-_MG_4715-Pano.jpg
20180906-_K4A6768.jpg
orthofoto meest recent.jpeg
07. maquette detail tussenbruggen.jpg
17-OUD-BZP-0023.JPG
17-OUD-BZP-0047.JPG
1970_098_001_032.jpg
atlas der buurtwegen.jpeg
bijzonder plan.jpeg
ferraris.jpeg
Foto's SOLVA en Dirk Wollaert
Omschrijving

Stad Oudenaarde wenst in het kader van de inrichting van het projectgebied ‘Scheldekop’ de bestaande parking aan de Bourgondiëstraat en Trekweg (Linkeroever) te vernieuwen. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag diende een archeologienota te worden opgesteld.

Het terrein kwam in de 13de eeuw binnen de stadsomwalling van Oudenaarde te liggen. Hierbij liep deze omwalling doorheen het projectgebied. Sinds het laatste kwart van de 14de eeuw was er ook een kasteel met gracht gesitueerd binnen het projectgebied. Eind jaren ’60 werd het kasteel afgebroken in kader van kanaliseringswerken aan de Schelde. Verder vooronderzoek was dus noodzakelijk. De proefputten brachten de opgevulde stadsgracht en de stadsmuur, de buitenmuur van het kasteel van Bourgondië en het aansluitende deel van de stadsmuur, en de waterdoorgang tussen de stads- en kasteelgracht aan het licht.

De ontwerpplannen werden alsnog aangepast om zo maximaal rekening te houden met de archeologie. Zo kunnen de restanten van het kasteel in situ bewaard worden. Gezien het belang van de archeologische site, werden de verdere opbraakwerken evenwel archeologisch begeleid. Hierbij kwamen de funderingen en talrijke vloeren van het kasteel aan het licht. Het onderzoek hiervan leverde meer informatie op over de oudste fase van het kasteel. Zo bleek aan weerszijden van de oostelijke weermuur een ronde toren gebouwd te zijn.