Oudenaarde - Baarstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2012 - 2015

Opdrachtgever

OU

Ligging

J.J. Raepsaetplein en Louise-Mariekaai in Oudenaarde

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
1
2
3
4
5
Omschrijving

Van mei tot begin oktober 2012 voerden archeologen van SOLVA in opdracht van stad Oudenaarde een archeologisch onderzoek uit in het oude stadsdeel Pamele. Het onderzoek vond plaats langsheen de Schelde tussen de Bergstraat en Pamelekerk, en op het J.J. Raepsaetplein. Hierbij is een deel van een oudere (17de of 18de-eeuwse) kademuur en een 20ste-eeuws sluizencomplex aangesneden. Bovendien is één van de zes middeleeuwse stadspoorten van Oudenaarde opgegraven. Het onderzoek op de Baarpoort liet toe om de constructiewijze en de bouwgeschiedenis van het complex te reconstrueren. Zo bleek dat de oudste fase van de poort gebouwd is tussen 1360 en 1390.

Contactpersoon
Wouter De Maeyer
archeoloog
053 64 65 29
0499 52 19 90