Op de trappers voor snelle fietsverbinding Ninove-Aalst

  • 18 oktober 2019
Logo solva logo stad aalst DDL Logo Haaltert NI

 

De steden en gemeenten langsheen de expresweg Aalst-Ninove slaan de handen in elkaar om een snelle fietsverbinding tussen beide steden te realiseren. Aalst, Ninove, Denderleeuw en Haaltert leggen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst via intercommunale SOLVA voor aan de verschillende colleges en/of gemeenteraden. 

Een officiële fietssnelweg wordt het niet – die term is voorbehouden voor sommige trajecten vastgelegd per ministerieel besluit – maar een hoogwaardige fietsverbinding is wel waar de besturen naar streven. 

De komst van de fietssnelweg is nog niet voor meteen, want de samenwerkingsovereenkomst is vooral gericht op een studie die het dossier moet voorbereiden. “Die studie moet in eerste instantie het traject of mogelijke alternatieven onderzoeken,” vertelt schepen van Mobiliteit Jean Jacques De Gucht (Open VLD, Aalst), “maar belangrijker nog is dat ze moet dienen om het dossier bij de hogere overheden te bepleiten, in dit geval bij de Provincie en het gewest.”

Dat de lokale besturen sterk op dit dossier inzetten is logisch, klinkt het. “We merken allemaal dat zelfs het lokale wegennet volledig verzadigd raakt,” vertelt Wouter Vande Winkel (Samen-Groen, Ninove). “Dat kan enkel opgelost worden door meer mensen uit de wagen maar op de fiets te krijgen. De afstand Ninove-Aalst is de perfecte afstand om met een snelle elektrische fiets af te leggen en met een echte fietssnelweg zal je sneller met de fiets dan met de wagen in Aalst zijn.”

Alle bestuurders wijzen er wel op dat dit nog maar een start is en dat er nog heel wat moet gebeuren vooraleer de gedroomde fietssnelweg er ook komt. “Onder meer de doorsteek van die fietssnelweg ter hoogte van het gekende kruispunt De Pelsmacker in Haaltert en de aansluiting naar het centrum van Aalst ter hoogte van het afrittencomplex van de E40 moeten nog grondig bekeken worden,” vertelt Bart Welleman (N-VA, Haaltert). 

Het zijn die knelpunten die de studie wil oplijsten, want dat de besturen van het dossier werk willen maken staat vast. “Enkel met dit soort concrete oplossingen werken we de mobiliteitsknoop in onze regio weg,” klinkt het bij Yves De Smet (sp.a, Denderleeuw). 

Intercommunale SOLVA wordt verantwoordelijk voor de opvolging van de studie. In Aalst en Ninove staat het dossier op de gemeenteraad van oktober, in Denderleeuw op het college van oktober en in Haaltert mikt men op de gemeenteraad van november.