Oosterzele - Spoorwegwegel Schellartweg fietssnelweg - Scheldewindeke - Moortsele - Oosterzele

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

logo provincie oost-vlaanderen

Ligging

Gebied langs spoorlijn Melle-Geraardsbergen tussen de Spoorwegwegel en de Schellartweg (Scheldewindeke, Moortsele, Oosterzele).

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
adb
ferraris
hoogtemodel
popp
vandermaelen
Omschrijving

De Provincie Oost-Vlaanderen wenst een fietssnelweg aan te leggen langs de spoorlijn Melle-Geraardsbergen. Deze archeologienota heeft betrekking op het stuk dat de Spoorwegwegel en de Schellartweg (Scheldewindeke, Moortsele en Oosterzele) met elkaar verbindt. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de aanleg van de fietssnelweg voerde SOLVA een bureaustudie uit. Gezien het lijnvormig tracé van de werken, het feit dat deze grotendeels zullen plaatsvinden binnen reeds ingericht terrein en gelet op de landschappelijke positie en de beperkte archeologische verwachting, is binnen het gabarit van de werken het potentieel op kennisvermeerdering dan ook zeer gering en een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken lijkt dus, kostenbaten beschouwd, niet verantwoordbaar.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41