Oosterzele - Kalle Houte fietssnelweg - Balegem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

logo provincie oost-vlaanderen

Ligging

Fietspad langs spoorlijn Melle-Geraardsbergen tussen de straten Houte en Kalle.

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
atlas der buurtwegen.jpeg
vandermaelen.jpeg
Omschrijving

De Provincie Oost-Vlaanderen wenst een fietssnelweg aan te leggen langs de spoorlijn Melle-Geraardsbergen. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag maakte SOLVA een archeologienota op. Deze archeologienota heeft betrekking op het stuk dat de straten Houte en Kalle (Balegem, Oosterzele) met elkaar verbindt. Gezien de lage archeologische verwachting, het lijnvormig tracé van de werken, het feit dat deze grotendeels zullen plaatsvinden binnen deels ingericht terrein en gelet op de landschappelijke positie, is binnen het gabarit van de werken het potentieel op kennisvermeerdering dan ook zeer gering en een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken lijkt dus, kostenbaten beschouwd, niet aangewezen.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41