Horebeke - Mobiliteitsplan

Plangebied

Type

Mobiliteitsplan

Opdrachtgever

01

Situering

Grondgebied van de gemeente Horebeke

Fase

Beleidsplan

Ligging

 

Planopzet

De gemeente Horebeke heeft SOLVA ingeschakeld voor de opmaak van het gemeentelijke mobiliteitsplan.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73