Lede - RUP Keiberg

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

De letters L E D E in grijs in een vierkant met witte vulling en grijze rand

Situering

Het onbebouwde deel van de ambachtelijke zone 'Keiberg'

Fase

3

Ligging

 

Planopzet

Het RUP Keiberg is gekoppeld aan het RUP Lokaal bedrijventerrein Oordegem. De in dit RUP geknipte planologische ruimte voor KMO zal ‘geplakt’ zal worden ter realisatie van het lokaal bedrijventerrein in Oordegem.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73