Ninove - Volkstuintjes

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016

Opdrachtgever

NI

Ligging

Meerbekeweg en de Brusselsesteenweg in Ninove

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Hoogtekaart
Vandermaelen
Omschrijving

De Stad Ninove wenst volkstuinen aan te leggen op een terrein gelegen ter hoogte van de Meerbekeweg en de Brusselsesteenweg. De bestaande grachten worden verbreed en er worden nieuwe grachten aangelegd. De uitgegraven grond zal gebruikt worden om het zuidelijke deel van het terrein, waar de volkstuinen komen, op te hogen. In deze zone worden een reeks oppervlakkige werken uitgevoerd ten behoeve van de uitrusting van de volkstuinen.

Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd. Uit deze blijkt dat er geen verder archeologisch onderzoek is aangewezen aangezien het potentieel op kennisvermeerdering zeer gering is.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57