Ninove - Speelterrein - Meerbeke

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

NI

Ligging

Kwadestraat-Zuid in Ninove, Meerbeke

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
orthofoto
Omschrijving

De stad Ninove wenst in Meerbeke, op de terreinen van het voormalige gemeentehuis, een speelterrein aan te leggen. Het nieuwe speelterrein of het park ‘Populus’ zal een groenzone omvatten met bomen, heesters en bloemenweiden en zal voorzien worden van allerlei recreatievoorzieningen zoals speelheuvels, wadi’s, een zandput met speeltuigen,…

SOLVA voerde i.o.v. de Stad Ninove het voorgeschreven archeologisch vooronderzoek uit. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureauonderzoek uitgevoerd. Het bureauonderzoek en de boringen toonden aan dat het wetenschappelijk kennispotentieel van het projectgebied gering is. Daarom is geen verder archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41