Ninove - RUP Paarse vlekjes

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo NinoveSituering

Verspreid over het grondgebied van de stad Ninove

Fase4

Ligging

Planopzet

In het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Ninove is de opmaak voorzien van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor een 26-tal kleinschalige bedrijven waarvoor een nieuwe herbestemming zich opdringt hetzij omdat de invulling achterhaald is hetzij omdat bijkomende voorwaarden dienen opgelegd in het kader van de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73