Ninove - RUP Burchtdam

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo NinoveSituering

Gebied tussen Brusselsesteenweg, Brusselstraat en Burchtdam te Ninove

Fase

4

Ligging

Planopzet

De stad Ninove heeft SOLVA aangesteld voor operationele bijstand bij de opmaak van het RUP Burchtdam. Met dit RUP wenst de stad een antwoord te bieden op enkele heersende ruimtelijke vraagstukken binnen het gebied dat een waterproblematiek kent.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73