Ninove - Prieelstraat - Aspelare

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

NI

Ligging

Cyriel Prieëlstraat in Aspelare/Sint-Antelinks (Ninove)

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Orthofoto
Vandermaelen
Omschrijving

De stad Ninove wenst langs de Cyriel Prieëlsstraat een nieuw fietspad aan te leggen. Hiervoor zal een deel van het bestaande fietspad vernieuwd worden, dit binnen het gabarit van het oude fietspad. Daarnaast zullen ook enkele nieuwe stukken fietspad worden aangelegd op plaatsen waar nog geen fietspad aanwezig was. Het bureauonderzoek toonde aan dat het projectgebied ten noorden van de Dender ligt en wordt ingesloten door twee kleinere beken. De geplande werken zijn echter van die aard dat ze weinig inzicht zullen bieden in eventueel aanwezige archeologische sporen en de interpretatie van de sporen zullen bemoeilijken. In dit licht is geen verder archeologisch (voor)onderzoek aangewezen aangezien het potentieel op kennisvermeerdering te gering is.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41