Ninove - Mallaardstraat parking

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

NI

Ligging

terrein langs Mallaardstraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
De deyn
Deventerkaart.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
Omschrijving

Het projectgebied blijkt tot ver in de twintigste eeuw in onbebouwd meersengebied liggen, tot de wijk in de tweede helft van die eeuw verkaveld wordt, en er een parking wordt aangelegd. Controleboringen op het terrein hebben duidelijk gemaakt dat de bodem reeds geroerd werd door recente werken, mogelijk bij het aanleggen van de Mallaardstraat en de huidige parking. Gelet op de relatief beperkte diepte van de geplande werken enerzijds en de recente verstoringen en verhardingen op de betrokken percelen anderzijds, raakt de ontworpen toestand niet aan een relevant bodemarchief.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41