Ninove - Kapittelstraat - Appelterre-Eichem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2012 - 2015

Opdrachtgever

NI

Ligging

Kapittelstraat in Appelterre-Eichem

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Coupe
Coupe
Aan het werk
Aan het werk
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Omschrijving

Tijdens deze opgraving zijn sporen en vondsten uit vier periodes aan het licht gekomen. 
Een aantal stenen artefacten wijst op een occupatie van de site in het neolithicum. Vooral de sporen uit de vroege ijzertijd, en meer bepaald uit de 6de eeuw voor Christus, domineren de onderzoeksresultaten van dit project. Een grote hoeveelheid aardewerk, afkomstig uit spiekers, kuilen en perceelsgreppels biedt een inkijk op het dagelijkse leven van toen. Een aantal crematiegraven langsheen een weg dateren dan weer uit de Romeinse periode. De postmiddeleeuwse restanten  omvatten drie wegtracés, waarvan één de voorloper van de huidige Kapittelstraat is.