Ninove - Hospitaalkapel

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2020 - ...

Opdrachtgever

Logo Ninove

Ligging

Burchtstraat 44.

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
DSC_1313.JPG
DSC_1314.JPG
Atlas der Buurtwegen.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
IMGP6963.JPG
Omschrijving

Het vooronderzoek gebeurde naar aanleiding van geplande werken in de kapel. De Stad Ninove wenst de 18de-eeuwse vloer van de Hospitaalkapel her aan te leggen en hierbij ook een vloerverwarmingssysteem te voorzien. De totale opbouw en ingreep in de bodem zal ca. 45 cm bedragen. De geplande werken hebben een impact op een totale oppervlakte van ca. 200 m2.  Om tot een goede inschatting te komen van het archeologische potentieel van de ondergrond en in functie van de opmaak van een bestek was derhalve een vooronderzoek noodzakelijk dat peilt naar de bodemopbouw en de impact van de werken. Voorts was het wenselijk voorafgaand aan de werken te kunnen inschatten of de beoogde vloeropbouw technisch haalbaar is, aangezien een deel van het koor onderkelderd is. Derhalve werd een vooronderzoek in de vorm van proefputten uitgevoerd met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen. 
De 18de-eeuwse Hospitaalkapel, ook Onze-Lieve-Vrouwekapel genoemd, is sinds 1976 aangeduid als een beschermd monument.  Gegevens over zijn bouwgeschiedenis zijn jammer genoeg niet voorhanden. Er werden drie proefputten aangelegd. Onder de 18de-eeuwse kapelvloer bevinden zich  tot op een diepte van ca. 45 cm puinige ophogingspakketten. Hoogstwaarschijnlijk kunnen de puinige ophogingspakketten in de drie proefputten gelinkt worden aan de bouw van de nieuwe Hospitaalkapel in 1763. De vele baksteen-, kalkmortel- en leisteenbrokjes en -brokken in de ophogingslagen kunnen misschien beschouwd worden als bouwpuin van bij de afbraak van de oude kapel. De nieuwe Hospitaalkapel werd opgericht op dezelfde locatie als de volledig afgebroken kapel. Vermoedelijk werd de grond genivelleerd en opgehoogd met deze gecompacteerde puinige pakketten. Het weinig menselijk bot is sterk gefragmenteerd en kunnen de restanten zijn van weggegraven begravingen van binnen (of buiten) de kapel. Een vervolgonderzoek onder de vorm van een werfbegeleiding is noodzakelijk. 

Contactpersoon
Sigrid Klinkenborg
archeoloog
053 73 74 27
0498 75 02 30