Ninove - Denderhoutembaan Dierenbegraafplaats

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

NI

Ligging

Denderhoutembaan in Ninove

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
2
1
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Orthofoto

Stad Ninove wenst een dierenbegraafplaats aan te leggen, gelegen in een woonuitbreidingsgebied en aansluitend op de huidige begraafplaats van de stad. Het vooronderzoek toont aan dat het projectgebied zich bevindt in een landschappelijke zone met een gemiddeld archeologisch potentieel. Om meer te weten te komen over het archeologisch potentieel van het projectgebied is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek bleken er zich slechts een beperkt aantal archeologische sporen op het terrein te bevinden. Verschillende grote uitgravingen toonden aan dat er in de post-middeleeuwse periode op grote schaal leem ontgonnen is geweest. Gezien de beperkte resultaten van deze prospectie, komt er geen verder archeologisch traject.

Contactpersoon
Arne De Graeve
archeoloog
053 73 74 29
0499 52 19 98