Ninove - Burchtstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2014 - 2017

Opdrachtgever

NI

Ligging

Het gebied is afgebakend door Graanmarkt, Marktstraat, Burchtstraat, Paul de Montplein, Meerbekeweg, Fabriekstraat, Oude Kaaistraat en Dreefstraat in Ninove.

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Omschrijving

In het kader van de geplande realisaties binnen het masterplan voor de voormalige OCMW-site te Ninove, heden Inghelandtsite genaamd, is een bureaustudie en een aanvullend archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. 

De bureaustudie en het terreinonderzoek maakten duidelijk dat een groot gedeelte van het terrein aanzienlijk verstoord is. Het terreinonderzoek leverde bovendien enkel recente en oudere fragmenten van muren op. Van het hier gesitueerde, laatmiddeleeuwse hospitaal werden geen sporen aangetroffen. Een vervolgonderzoek zou dan ook weinig tot geen bijkomende informatie kunnen verschaffen over deze laatmiddeleeuwse situatie.