Maarkedal - Puttene - Etikhove

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

SOLVA

Ligging

Gebied afgebakend door Puttene en Onderbossenaarstraat in Maarkedal

Fase

3

Link

Klik hier voor meer info over dit SOLVA-project.

Ligging

Afbeeldingen
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Orthofoto
Omschrijving

Langsheen de straat Puttene te Etikhove, gemeente Maarkedal, wenst de gemeente een kleine woonverkaveling te realiseren. De te verkavelen zone situeert zich ten zuiden van de dorpskern en heeft een totale oppervlakte van ongeveer 19200 m² langs weerszijden van de straat. Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota is een bureaustudie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het potentieel op kennisvermeerdering eerder gering is, waardoor een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken niet aangewezen is.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57