Lierde/Zottegem - Bontestraat - Sint-Martens-Lierde/Erwetegem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

Logo Lierde Logo Zottegem staand

Ligging

Bonte en Bontestraat in Lierde en Zottegem

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferraris
Popp
Omschrijving

Gemeente Lierde en Stad Zottegem wensen het wegdek van de Bonte (Lierde) en de Bontestraat (Zottegem), gelegen tussen de Steenweg en Assensveld, te vernieuwen. Deze vernieuwing gaat tevens gepaard met de aanleg van fietspaden. Bovendien worden nutsleidingen langs de rooilijn aangelegd en een gescheiden rioleringsstelsel centraal in de rijweg geplaatst. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de heraanleg van de wegenis en nutsleidingen diende een archeologienota te worden opgesteld. Hieruit blijkt dat het potentieel op kennisvermeerdering eerder gering is en een verder(e) archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken niet aangewezen is.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41