Lierde - Wolfsveld - Sint-Maria-Lierde

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2011 - 2013

Opdrachtgever

Logo Lierde

Ligging

Kapellestraat, Dorpstraat in Sint-Maria-Lierde

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
foto gem (Copyright Dieter Jehs)
Overzicht
Aardewerk
Aardewerk
Overzicht
Overzicht
Coupe
Omschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde archeologische sporen en vondsten op uit verschillende periodes. Echter waren deze doorgaans slechts fragmentarisch bewaard. Tot de meest opmerkelijke vondsten behoren twee Romeinse crematiegraven. Deze waren goed bewaard en hebben mooie vondsten opgeleverd uit de 2de tot 3de eeuw. In de graven zaten onder meer een bronzen mantelspeld, een benen haarpin, Romeinse munten, verschillende potten in aardewerk, een ijzeren ring én een opmerkelijke gemsteen als inlegstuk voor een ring. Op de gem staat een aardig godentafereeltje afgebeeld.