Lierde - Partiële herziening GRS

Plangebied

Type

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

OpdrachtgeverLogo Lierde

Situering

Recreatiegebieden van de gemeente Lierde

Fase1

Ligging
Planopzet

Binnen het plangebied van het recent goedgekeurde ‘RUP Recreatie’ is er geen ruimte om verschillende voetbalterreinen aan te leggen volgens de normen van de Belgische Voetbalbond. De bestaande voetbalterreinen in de gemeente zijn deels zonevreemd, met de bijhorende problematiek tot gevolg. De gemeente wenst dan ook het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te herzien met de bedoeling hierin de noden voor voetbal binnen de gemeente te duiden én op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor een gemeentelijke voetbalinfrastructuur in Lierde.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73