Lierde - Kartuizerstraat - Sint-Martens-Lierde

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2012 - 2015

Opdrachtgever

Logo Lierde

Ligging

Kartuizerstraat, Kloosterstraat in Sint-Martens-Lierde

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Vondsten
Vondsten
Vondsten
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Omschrijving

De opgravingen binnen de Kartuizersite leverden interessante informatie op over de bouwgeschiedenis van de priorij. De cartografische gegevens zijn schaars maar kunnen aangevuld worden met de archeologische data. Omdat deze kloostersite teruggaat tot de vroege 14de eeuw (de priorij is opgericht tussen 1329 en 1352), werden middeleeuwse en eventueel oudere sporen verwacht. Tijdens de opgravingen zijn muurresten aangetroffen ter hoogte van het nog bestaande poortgebouw. De muurresten zijn echter van oudere datum en in verband te brengen met een oudere bouwfase. Naast de kerk zijn muurresten van de voormalige pandgang en pandhof aangetroffen, alsook delen van de voormalige kapittelzaal.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41