Lede - Vijverstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2009

Opdrachtgever

De letters L E D E in grijs in een vierkant met witte vulling en grijze rand

Ligging

Vijverstraat - Wichelse Steenweg

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Proefput
Omschrijving

Gezien de geringe omvang van de proefputten is de aanwezigheid van archeologische waarden op het terrein niet uit te sluiten. Wel kan gesteld worden dat de geplande bouw geen bedreigende invloed zal hebben op het bodemarchief. Uit het onderzoek blijkt immers dat de moederbodem zich bevindt op een diepte van minstens 130 cm. Dit is veel dieper dan de onderkant van de geplande fundering. Er is dan ook geen aanleiding voor verder onderzoek.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41