Lede - RUP Hoogstraat

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

De letters L E D E in grijs in een vierkant met witte vulling en grijze rand
Situering

Hoogstraat te Lede

Fase3

Ligging

 

Planopzet

Het RUP Hoogstraat onderzoekt welke de mogelijkheden zijn tot inplanting van de lokale veiligheidsdiensten.

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73