Lede - Kleine Kouterrede

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2013 - 2021

Opdrachtgever

De letters L E D E in grijs in een vierkant met witte vulling en grijze rand

Ligging

Kleine Kouterrede in Lede

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Vondsten
Overzicht
Coupe
Spoor
Coupe
Coupe
Silex
Vondsten
Waterput
Omschrijving

De vroegste bewoning dateert uit de bronstijd en omvat twee gebouwen, met bijhorende kuilen. Aan de hand van het vondstmateriaal, waaronder kwalitatief en veelal versierde aardewerk, bleek dat verschillende kuilen te dateren zijn in de ijzertijd.
Niet veel later liet ook de bewoning in de Romeinse periode zijn sporen na: in totaal zijn achttien crematiegraven herkend. In het zuidoosten van het projectgebied kwam een landelijke nederzetting uit de volle en late middeleeuwen aan het licht. Het is gedurende de middeleeuwse periode dat de bewoning op deze locatie de krijtlijnen uitzet voor de indeling van het landschap, tot op heden weerspiegeld in de perceelindeling.