Lede - Hoogstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016 - 2017

Opdrachtgever

1

Ligging

Hoogstraat in Lede

Fase

3

Link

Klik hier voor meer info over dit SOLVA-project.

Ligging

Afbeeldingen
1
2
Atlas der Buurtwegen
Ferraris
Hoogtekaart
Poppkaart
Omschrijving

SOLVA ontwikkelt i.o.v. de politiezone Erpe-Mere/Lede een nieuw politiehuis, waarbij SOLVA als bouwheer optreedt. De geplande nieuwbouw situeert zich langs de Hoogstraat en maakt voor de aanleg gebruik van de natuurlijke topografie. SOLVA Dienst Archeologie voerde het archeologisch traject van de werken uit. In eerste instantie werd een bureauonderzoek opgemaakt. Op basis van deze studie kon geen definitieve inschatting van het archeologisch en wetenschappelijk potentieel van de locatie worden gemaakt, waarna een proefsleuvenonderzoek via uitgesteld traject werd aangevangen. Dit toonde een beperkte aanwezigheid van sporen uit de metaaltijden (enkele kuilen en restanten van gebouwtjes) en de Romeinse periode (greppels, graven). Het onderzoek illustreerde tevens de povere bewaringsgraad van deze sporen. Verder onderzoek zou amper bijkomende gegevens opleveren over de bewoningsgeschiedenis van het terrein. De archeologische waarde van het projectgebied zit vooral in het feit dat dit een nieuwe bevestiging is dat Lede en omliggende regio een hoge densiteit aan archeologische sites kent met betrekking tot de metaaltijden en de Romeinse periode.