Lede - GIS rooilijnen

Plangebied

Type

GIS-inventarisatie

Opdrachtgever

De letters L E D E in grijs in een vierkant met witte vulling en grijze rand

Situering

grondgebied gemeente Lede

LIgging

 

Planopzet

Interpreteren en analyseren van rooilijnen in functie van efficiënte vergunningsverlening

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73