Lede - GIS begraafplaatsen

Plangebied

Type

GIS-inventarisatie

Opdrachtgever

De letters L E D E in grijs in een vierkant met witte vulling en grijze rand

Situering

Begraafplaats Lede, Oordegem, Smetlede, Wanzele en Impe

LIgging

 

Planopzet

Met deze GIS-opdracht wenst de gemeente het beheer van de verschillende begraafplaatsen te optimaliseren. Door middel van een mobiel GIS-toestel wordt de exacte locatie van elk graf individueel ingemeten. Deze terreingegevens worden samen met het grafopschrift en een foto ingevoerd in een begraafplaatsenmodule (LoGIS). Op die manier zullen vragen van burgers en het beheer van de concessies een stuk eenvoudiger en sneller kunnen verlopen

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73