Lede - Domein Mesen

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2009 - 2010

Opdrachtgever

De letters L E D E in grijs in een vierkant met witte vulling en grijze rand

Ligging

Kasteeldreef, Kasteelstraat, Markizaatstraat, Stationstraat

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Waterput
Waterput
Gebouw
Omschrijving

De oudste sporen dateren uit de vroege ijzertijd. Uit de Romeinse periode zijn op het terrein zowel sporen van begraving als sporen van bewoning blootgelegd. Deze dateren uit de tweede helft van de 1ste tot het begin van de 2de eeuw n. Chr. De meeste sporen dateren uit de (late) middeleeuwen. Opvallend aan deze opgraving is de combinatie van een waterput met een cluster leemextractiekuilen. Een interpretatie van deze opmerkelijke sporenconfiguratie brengt ze in verband met kleinschalige ontginning en/of ambachtelijke activiteiten. Tenslotte zijn ook de resten van het kasteel van de markies van Lede opgegraven. Deze vormen een mooie aanvulling op de geschreven bronnen en het overgeleverde cartografisch materiaal.

Brochure