Kruishoutem - RUP Nieuw plein & omgeving

Plangebied

Type studie

ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo KruishoutemSituering

Het plangebied dat het onderwerp vormt van het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een aantal afzonderlijke deelgebieden die allen gelegen zijn in de onmiddelijke omgeving van het Nieuw Plein en de Markt van Kruishoutem

Fase

4
Planopzet

Het gemeentebestuur van Kruishoutem wenst op korte termijn het centrum van de gemeente aantrekkelijker te maken voor inwoners en handelaars. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Nieuw plein & omgeving' tracht, in het kader van het kernversterkend project met betrekking tot de herinrichting van het centrum van Kruishoutem, een aantal nieuwe functies op en in de omgeving van het nieuw plein te integreren. Op die manier streeft het bestuur naar een visueel en functioneel aantrekkelijk centrum voor inwoners en handelaars

Contactpersoon
Alexander De Wit
coördinator ruimtelijke ordening
053 73 74 20
0474 73 94 73