Kruisem - Weistraat - Zingem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018 - ...

Opdrachtgever

Logo Kruisem

Ligging

Weistraat, Heirweg, Leebeekstraat.

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
Ferrariskaart.png
Villaretkaart.png
Bodemkaart.png
Omschrijving

De gemeente Kruisem en stad Oudenaarde wensen wegenis- en rioleringswerken uit te voeren op de Heirweg, Weistraat en Leebeekstraat.
Landschappelijk gezien neemt het projectgebied een opmerkelijke positie in, aan de voet van een noordoost-zuidwest georiënteerde heuvelrug aan de rand van het Scheldealluvium. Deze landschappelijke positie heeft ook een weerslag gehad op de menselijke aanwezigheid. De regio heeft zeker archeologisch potentieel. 
Het projectgebied bevindt zich voorts buiten een historische kern en historische kaarten tonen aan dat het gebied steeds grotendeels ingenomen werd door akkerland en weiland. Verder getuigen deze kaarten van een sterke continuïteit op vlak van stratenpatroon en bebouwing minstens sinds de 18e eeuw, maar deze situatie zal hoogstwaarschijnlijk wel verder in de tijd terug gaan. Specifiek te vermelden tot slot is de intensieve kleiontginning in het alluviale gedeelte van/naast het projectgebied, die mogelijk tot de volle middeleeuwen teruggaat. 
De geplande werken vinden plaats in een reeds ingerichte zone, nieuwe bodemingrepen blijven al bij al beperkt, met uitzondering van de werfzone waarvan de bodemimpact die deze zal vereisen nog niet duidelijk is. De bouwheer voorziet daarom in de planning en in het bestek voor de aannemer alvast ruimte om een archeologisch vooronderzoek en eventueel archeologische opgraving uit te voeren als dit noodzakelijk zou blijken.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41