Kruisem - Molendamstraat - Ouwegem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018 - ...

Opdrachtgever

ZI

Ligging

parking Molendamstraat

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
IMGP1418.JPG
IMGP1426.JPG
IMGP1463.JPG
IMGP1391.JPG
2018A186 Ouwegem Molendamstraat - Villaretkaart.jpeg
2018A186 Ouwegem Molendamstraat - Atlas der Buurtwegen.jpeg
2018A186 Ouwegem Molendamstraat - Ferrariskaart.jpeg
2018A186 Ouwegem Molendamstraat - Primitief kadaster.jpeg
Film
Omschrijving

Het gemeentebestuur van Zingem wenst een parking gelegen aan de Molendamstraat in Ouwegem opnieuw aan te leggen en uit te breiden. Dit kadert – op termijn – binnen de aanleg van een nieuwe begraafplaats ten zuiden van het huidige projectgebied. De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 m². SOLVA dienst archeologie werd gevraagd een archeologienota voor deze werken op te stellen. 
Het bureauonderzoek toont aan dat het projectgebied landschappelijk een interessante positie inneemt, op een heuvelflank langs de Scheldevallei. Bovendien zijn er weinig aanwijzingen voor erosie. Ook historisch betreft het een interessante situatie, gezien de ligging in de omgeving van de parochiekerk en historische kern van Ouwegem. De oudste zekere vermelding van de kerk stamt uit 1123, maar de kerk zou mogelijks kunnen teruggaan tot de vroege middeleeuwen. Concrete informatie over de aanwezigheid, aard en graad van bewaring van archeologische sporen ontbreekt echter. Daarom werd geadviseerd om het terrein verder te onderzoeken door middel van proefsleuven.

Het proefsleuvenonderzoek leverde met uitzondering van vier Romeinse crematiegraven geen verdere sporen op. Het Romeins grafveldje blijkt een klein "familiegrafveldje" te zijn waarbij de graven duidelijk gericht waren op elkaar. Ze bevatten aardewerk uit de 2de- begin 3de eeuw. Verder bleek dat er in het verleden (middeleeuwen-late middeleeuwen-vroeg moderne tijd), op grote schaal zand ontgonnen is geweest. Over heel het plangebied bleek de toplaag van fijn geel zand verwijderd te zijn. Waarschijnlijk is dit gebruikt voor een artisanale toepassing. De aanwezige sporen zijn onderzocht. Verder onderzoek is niet noodzakelijk, want er is verder geen kenniswinst meer te verwachten.