Kruisem - Melkerijstraat - Kruishoutem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

KR

Ligging

Melkerijstraat in Kruishoutem

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Ferraris
Popp
Atlas der Buurtwegen
Omschrijving

De gemeente Kruishoutem wenst een terrein langsheen de Melkerijweg gedeeltelijk op te hogen. De oppervlaktes die zich reeds op de gewenste hoogte bevinden, zullen oppervlakkig geëffend worden. Door de aard van de geplande werken is er de facto geen impact op archeologische sporen, als deze al aanwezig zouden zijn.

Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57