Kruisem - Broekstraat, Groenstraat & Melegemstraat - Zingem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017

Opdrachtgever

ZI

Ligging

Het project gebied behandelt werken in de Broekstraat, Groenstraat en Melegemstraat

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
1
2
3
Omschrijving

Gemeente Zingem wenst in de Broekstraat, Groenstraat en Melegemstraat de wegenis heraan te leggen, voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel, een bufferbekken en twee nieuwe grachtdelen. De bestaande grachten worden geruimd en geherprofileerd. Ten behoeve van een stedenbouwkundige aanvraag werd een archeologienota opgesteld, bestaande uit een bureauonderzoek. Uit zowel de landschappelijke ligging van het projectgebied als de aard van de werken, bleek dat er te weinig potentieel is op reële kennisvermeerdering. Er werd dan ook geen verder archeologisch (voor)onderzoek aanbevolen.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93