Kluisbergen - Kluisbos - Ruien

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018

Opdrachtgever

De woorden Kluis en bergen met daartussen een golvende lijn in groen en blauw

Ligging

Op de noordelijke flank van de Kluisberg, aan de Fazantendreef (Ruien, Kluisbergen).

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
DTM.jpeg
Ferraris.jpeg
Luchtfoto 2015.jpeg
Omschrijving

De gemeente Kluisbergen wenst de parking van het Kluisbos opnieuw aan te leggen en de onderliggende riolering te vernieuwen. Deze archeologienota heeft betrekking op de noordelijke beboste flank van de Kluisberg, in een dalletje dat werd uitgesneden door de Bosbeek. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voerde SOLVA een bureaustudie uit. De Kluisberg is door zijn dominante positie in het landschap steeds een aantrekkingspool geweest voor de mens. De oudste sporen van menselijke activiteit gaan terug tot de steentijden (midden-paleolithicum), maar ook in de daaropvolgende metaaltijden en Romeinse periode wordt het hoogste punt in de ruime omgeving bewoond. De defensieve kwaliteiten (steile flanken en vlakke top), de aanwezigheid van meerdere bronnen en de nabijheid van de Schelde (op ca. 2km) waren absolute troeven. Vanaf de (late) middeleeuwen wordt de Kluisberg aangeduid als onbebouwd bosgebied op de historische kaarten. In het laatste kwart van de 20ste eeuw wordt het projectgebied ingericht als parking, waardoor het sterk verstoord werd. Gelet op de moderne verstoringen bij de aanleg van de parking (ophogingslaag met er onder nog een puinpakket) en de beperkte diepte van de geplande werken, kan geconcludeerd worden dat de er geen nieuwe bodemverstoring zal optreden op het projectgebied. Derhalve werd er geen verder archeologisch vooronderzoek/opvolging van de werken geadviseerd.

Contactpersoon
Bart Cherretté
coördinator onroerend erfgoed
053 64 65 36
0486 83 13 41