Klimaatgezonde golf in Zuid-Oost-Vlaanderen

  • 27 juni 2019

Sinds mei 2019 engageren alle 21 steden en gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen zich voor een regiodekkende aanpak op vlak van klimaat. In de zomer van 2018 keurden dertien steden en gemeenten al een regionaal klimaatplan goed in het kader van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Nu stappen ook Aalst, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde en Wortegem-Petegem in op het project. Vijf van de acht hadden al een bestaand plan lopen, voor drie gemeenten is het officiële engagement voor het klimaat helemaal nieuw.

De nood aan klimaatgezonde acties is overal te voelen, ook in Zuid-Oost-Vlaanderen. In januari 2017 ondertekenden 13 steden en gemeenten het Burgemeestersconvenant, het grotere Europese kader voor dit klimaatverhaal. Eén jaar en een intens traject later ligt een regionaal klimaatplan op tafel waarin acties opgenomen zijn om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten en om de gevolgen van de klimaatverandering (zoals droogte, hitte, overstromingen) aan te pakken.

Voorlopers in de regio

Vijf gemeenten, namelijk Aalst, Kluisbergen, Kruisem, Ninove en Oudenaarde vormden de voorlopers voor onze regio. In de periode 2014-2016 sloten zij één voor één klimaat- of energieactieplannen af waarbij ofwel werd gestreefd naar 20% minder CO2 tegen 2020 ofwel naar een energieneutrale gemeente (Kruishoutem).

Deze vijf gemeenten werden aangemoedigd het Burgemeestersconvenant opnieuw te ondertekenen. Deze keer met de blik op 2030 en met de doelstelling om 40% CO2-uitstoot te reduceren en een adaptatieplan op te maken om weerbaarder te zijn tegen de klimaatverandering.

De instap van deze vijf gemeenten verrijkt ook de andere lokale besturen in het project. Zij brengen immers waardevolle expertise aan tafel door hun ervaring in de uitrol van klimaatmaatregelen.

Kaart van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen in 3 kleuren volgens de klimaatgezonde engagementen van de lokale besturen


Nieuwe ambassadeurs voor het klimaat

De drie andere gemeenten - Horebeke, Oosterzele en Wortegem-Petegem - engageren zich nu ook om een eigen klimaatplan te schrijven. Zij zullen ook inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen betrekken om de kans op slagen op het eigen grondgebied te vergroten.

Win-win voor de lokale besturen

Samenwerken over de gemeentegrenzen heen zorgt voor een efficiënter klimaatbeleid met meer impact. In een regionaal netwerk zullen de lokale besturen expertise delen en overgaan tot de uitvoering van maatregelen. 
Uit het regionale klimaatplan kwam een top 20 van prioritaire maatregelen naar voor die in de komende 3 jaar zullen worden voorbereid en uitgerold op eigen grondgebied. De 8 besturen die nu instappen engageren zich, net als de overige 13, om trekker te zijn van 3 maatregelen.

Ondertekening instap Klimaatgezond ZO - stad Aalst Ondertekening klimaatgezond engagement Horebeke Ondertekening instap Klimaatgezond ZO - gemeente Kluisbergen Ondertekening instap Klimaatgezond ZO - gemeente Kruisem
Ondertekening instap Klimaatgezond ZO - stad Ninove Ondertekening instap Klimaatgezond ZO - gemeente Oosterzele Ondertekening instap Klimaatgezond ZO - stad Oudenaarde Ondertekening instap Klimaatgezond ZO - gemeente Wortegem-Petegem

Foto's v.l.n.r. en van boven naar onder: schepen Katrien Beulens (stad Aalst), burgemeester Cynthia Browaeys en schepen Hendrik Blommaert (gemeente Horebeke), schepen Lode Dekimpe (gemeente Kluisbergen), burgemeester Joop Verzele (gemeente Kruisem), schepen Wouter Vande Winkel (stad Ninove), burgemeester Johan Van Durme (gemeente Oosterzele), burgemeester Marnic De Meulemeester (stad Oudenaarde), burgemeester Luc Vander Meeren (gemeente Wortegem-Petegem) | © Dirk Wollaert en SOLVA


Meer info over de regionale klimaataanpak